Χειρουργική Εξαγωγή - Dr. Στέλλα Λυσίτσα - Ζιάκα | Οδοντίατρος, Χειρουργός Στόματος - Εμφυτευματολόγος

Χειρουργική εξαγωγή εγκλείστων ή ημιέγκλειστων δοντιών

Χειρουργική εξαγωγή απαιτείται σε δόντια που παραμένουν έγκλειστα ή ημιεγκλειστα στον οδοντικό φραγμό. Τέτοια δόντια συνήθως είναι οι 3οι γομφίοι, οι κυνόδοντες, οι προγόμφιοι και τα υπεράριθμα δόντια.

Η εξαγωγή των 3ων γομφίων ή αλλιώς φρονιμίτων αποτελεί την πιο συχνή χειρουργική επέμβαση στο στόμα.

Οι τρίτοι γομφίοι εμφανίζονται μετά το 15ο έτος της ηλικίας. Η εξελικτική πορεία του ανθρώπινου είδους έχει σημαντικά περιορίσει την χρησιμότητα αυτού του δοντιού. Η ανθρώπινη γνάθος έχει μικρύνει με αποτέλεσμα το δόντι αυτό να μην έχει τον απαραίτητο χώρο για να ανατείλει στη γνάθο και να παραμένει έγκλειστο ή ημιέγκλειστο, περιβαλλόμενο από ούλο ή και οστό. Προβλήματα που δημιουργούνται:

  • φλεγμονές στην περιοχή των φρονιμιτων (περιστεφανίτιδες) που συνοδεύονται από έντονο πόνο, εκροή πύου, πρήξιμο, ακόμα και δυσκολία στην διάνοιξη του στόματος.
  • τερηδόνα στο διπλανό δόντι (2ο γομφίο) σε σημείο που η αποκατάσταση να είναι πολύ δύσκολη ή και αδύνατη, εξαιτίας της δυσκολίας σωστής υγιεινής της περιοχής.
  • μετακίνηση των διπλανών δοντιών εξαιτίας των πιέσεων που ασκεί ο 3ος γομφίος λόγω της θέσης του. Η μετακίνηση αυτή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά μια ορθοδοντική θεραπεία που έχει προηγηθεί.

Έτσι η εξαγωγή των φρονιμιτών προτείνεται από την ηλικία των 15 ετών. Όσο πιο νέος είναι ο ασθενής τόσο η ρίζες δεν έχουν διαπλαστεί πλήρως οπότε η εξαγωγή είναι πιο εύκολη καθώς επίσης κι η μετεγχειρητική πορεία είναι καλύτερη.
Η εξαγωγή πραγματοποιείται στο ιατρείο με τοπική αναισθησία. Ο ασθενής ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή και μετεγχειρητικές οδηγίες από τον γιατρό ανάλογα με την επέμβαση που θα πραγματοποιηθεί. Τα ράμματα που θα τοποθετηθούν αφαιρούνται σε 7-14 ημέρες.