Χειρουργική διαδικασία - Dr. Στέλλα Λυσίτσα - Ζιάκα | Οδοντίατρος, Χειρουργός Στόματος - Εμφυτευματολόγος

Χειρουργική διαδικασία

Ο ασθενής έχει ήδη ξεκινήσει φαρμακευτική αγωγή σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού. Όλες οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται με αυστηρό πρωτόκολλο αποστείρωσης. Η διαδικασία είναι απόλυτα ανεκτή από τον ασθενή καθώς και ο μετεγχειρητικός πόνος είναι απόλυτα ελεγχόμενος.

Στο τέλος της επέμβασης τοποθετούνται μη απορροφήσιμα ράμματα τα οποία αφαιρούνται σε 7-14 ημέρες ενώ δίνονται στον ασθενή και οι απαραίτητες μετεγχειρητικές οδηγίες. Μέχρι να πραγματοποιηθεί η οστεοενσωμάτωση, ο ασθενής φέρει προσωρινή προσθετική εργασία η οποία τον καλύπτει και λειτουργικά αλλά και αισθητικά.

Σχέδιο θεραπείας