Σχέδιο θεραπείας - Dr. Στέλλα Λυσίτσα - Ζιάκα | Οδοντίατρος, Χειρουργός Στόματος - Εμφυτευματολόγος

Σχέδιο θεραπείας

Στο στάδιο αυτό γίνεται παρουσίαση διαφόρων εναλλακτικών σχεδίων θεραπείας. Γίνεται λεπτομερής εξήγηση στον ασθενή σχετικά με τα προτερήματα και μειονεκτήματα της κάθε θεραπείας, τη χρονική διάρκεια μέχρι την υλοποίηση αυτής καθώς και το κόστος.

Στόχος είναι ο ασθενής με πολύ απλή εξήγηση να καταλάβει πλήρως το σχέδιο θεραπείας και όλα τα βήματα που θα χρειαστούν για να πραγματοποιηθεί αυτό.

Σχέδιο θεραπείας