Επιλογή εμφυτεύματος και κόστος - Dr. Στέλλα Λυσίτσα - Ζιάκα | Οδοντίατρος, Χειρουργός Στόματος - Εμφυτευματολόγος

Επιλογή εμφυτεύματος και κόστος

Για την επιλογή του εμφυτεύματος που θα χρησιμοποιηθεί λαμβάνουμε υπ' όψιν παραμέτρους όπως το ύψος, το πάχος καθώς και την ποιότητα του οστού της περιοχής. Καθοριστικό ρόλο παίζει και ο τύπος της προσθετικής αποκατάστασης που έχει αποφασιστεί.

Τέλος, σήμερα κυκλοφορούν πάρα πολλές εταιρείες παραγωγής εμφυτευμάτων, με σημαντικές διαφορές στο κόστος αλλά δυστυχώς και στην ποιότητα αυτών. Στο ιατρείο χρησιμοποιούμε μόνο συστήματα παγκοσμίως αναγνωρισμένα που συνοδεύονται από την σχετική βιβλιογραφία.

Ο ασθενής μετά το πέρας της επέμβασης παίρνει μαζί του το πιστοποιητικό των εμφυτευμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί.