Ακρορριζεκτομή - Dr. Στέλλα Λυσίτσα - Ζιάκα | Οδοντίατρος, Χειρουργός Στόματος - Εμφυτευματολόγος

Ακρορριζεκτομή

Ακρορριζεκτομή

Η ακρορριζεκτομή είναι μια θεραπεία που είναι απαραίτητη όταν στο ακρορρίζιο του δοντιού εμφανίζεται αλλοίωση ή κύστη η οποία πρέπει να αφαιρεθεί. Αυτό συνήθως προκαλείται από μια προϋπάρχουσα ατελή απονεύρωση.

Για καλή πρόγνωση μιας ακρορριζεκτομής απαραίτητο είναι να προηγηθεί μια σωστή ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) από τον θεράποντα ιατρό.

ΤΕΧΝΙΚΗ

Πραγματοποιείται τομή για να γίνει η πρόσβαση στο οστό στο ύψος του ακρορρίζιου του δοντιού.
Με χρήση μικροσκόπιου γίνεται η αφαίρεση της κύστης/φλεγμονής που βρίσκεται σε επαφή με το ακρορρίζιο. Στο τέλος αφαιρείται και η άκρη της ρίζας του δοντιού και συνήθως η ριζά που απομένει σφραγίζεται ανάστροφα για να παρεμποδιστεί η επαναμόλυνση του ριζικού σωλήνα. Το τραύμα κλείνει με ράμματα, τα οποία αφαιρούνται σε 7-14 ημέρες.

Η διαδικασία είναι εύκολα ανεκτή και ανώδυνη για τον ασθενή και συνοδεύεται από φαρμακευτική αγωγή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού.